NZDM Frýdlant n.O.

Služba byla k 31.12.2012 ukončena.