představenstvo

Předseda
B.Th. Martin Dubčák (*1969),
získané vzdělání
- bakalář teologie, B.Th. (evangelikálni teologie, zaměření pastorace a vedení)

zkušenosti v práci s dětmi a mládeží:
dobrovolnická práce s mládeží v rámci projektů Centra nové naděje (1997-1999), dobrovolnická práce s dětmi a mládeží v rámci projektu "Blíže k Romům" v letech 1999-2001 - práce v komunitním centru v romské lokalitě, zodpovědnost za přípravu a realizaci víkendových akcí, tábora, volnočasových aktivit apod., sociální asistent Okresního úřadu Frýdek-Místek (2001), dobrovolnická koncepční práce a fundraising v rámci projektu Křesťanského společenství F-M “Blíže k Romům” (1998- 2002), zaměstnanec o.s. Filadelfie – koordinace a vedení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (2002 - doposud)

členové:

Jaroslav Lofítek
Bogdan Lach